Home 9 Praktische Informatie 9 Ziekmelden

Ziekmelden

Bij ziekte van een kind dienen ouders dit voor 8.30 uur door te geven via een bericht in de Parro-app
of telefonisch op 076 571 36 46.

Zieke leerling direct afmelden op school

Indien een kind niet naar school kan komen, horen we dat graag zo snel mogelijk.

Ouders zijn wettelijk verplicht absentie op de eerste dag, ‘s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur, telefonisch te melden op 076 571 36 46. U kunt de melding inspreken op de voicemail. Wij verzoeken u dringend lesverzuim en -onderbreking zoveel mogelijk te beperken.