Home 9 Praktische Informatie 9 Weer een nieuwe schooldag!

Weer een nieuwe schooldag!

De Rudolf Steiner School kent vaste schooltijden in een continu-rooster en is maandag t/m vrijdag vanaf 8.15 uur geopend. Ouders kunnen om 8.25 uur de kleuters naar het kleuterplein brengen. De kinderen van klas 1 t/m 6 wachten buiten; zij worden door de leerkracht opgehaald. Tot deze tijd is er voor de kinderen buiten een pleinwacht aanwezig die toeziet op de kinderen.

Schooltijden

Kleuterklassen maandag t/m vrijdag 8.30 tot 14.00 uur.

Onderbouwklassen maandag t/m vrijdag 8.30 tot 14.00 uur.
Dagindeling onderbouw:
8.30-10.15 uur periodeonderwijs
10.15-10.30 uur pauze
10.45-12.15 uur vaklessen
12.15-12.40 uur pauze
12.40-14.00 uur vaklessen

Naar binnen en buiten gaan

Kleuterklassen
Vanaf 8.25 uur kunnen de kleuterklassen via de buitendeur van hun klas naar binnen.

Klas 1 t/m 6
Van 8.15 tot 8.25 uur is er pleinwacht aanwezig. Om 8.25 uur gaat de schoolbel, waarna de kinderen buiten in de rij gaan staan.
Om 8.30 uur beginnen de lessen. In verband met veiligheid worden om 8.30 uur de toegangsdeuren gesloten.
Na schooltijd gaat iedereen naar huis. Ouders die na schooltijd in de school aanwezig zijn letten zelf op hun kinderen.

Parkeren

Tussen 9:00 en 20:00 uur moet er worden betaald voor het parkeren rondom de school, behalve op de parkeerplaats naast het gebouw. Ouders kunnen gebruik maken van de kiss-and-ride strook naast de school, om kinderen af te zetten of op te halen en door te rijden.

Met de Gemeente Breda is een gedoogbeleid afgesproken. Dit betekent dat onbetaald parkeren is toegestaan tussen 13.45 en 14:15 uur. Dit is uitsluitend van toepassing in de Minckelersstraat en in een deel van de Lachappellestraat, namelijk tot aan de eerste verkeersdrempel gezien vanaf de school.