Leren met hoofd, hart en handen

Welkom op de Rudolf Steiner School


Informatiemomenten

Twee keer per schooljaar vindt een informatiemoment plaats. Tijdens een informatiemoment gaat een leerkracht met de intern begeleider of schoolleider dieper in op ons vrijeschoolonderwijs.

Speelmiddagen

Meerdere keren per schooljaar vindt er op vrijdagmiddag een speelmiddag plaats voor peuters/kleuters van wie de ouders interesse hebben in onze school. De kinderen kunnen spelen en ouders kunnen vragen stellen over de manier van ons vrijeschoolonderwijs.

Aanmeldingen

Aanmelding zij-instroom (kleuterbouw en leerjaar 1 t/m 6)
Een aantal keer per jaar vermelden we op deze of we plekken vrij hebben voor zij-instroom leerlingen.
Volgende moment voor aanmeldingen zij-instroom is op vrijdag 27 september 2024.
Klik hier voor meer informatie.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wij vragen u om eerst één van onze informatiemomenten te bezoeken. Lees meer over het aanmelden

Kinderopvang Kristalkind
In onze school is ook de kinderopvang Kristalkind gevestigd.
Lees meer over Kristalkind op de website