Leren met hoofd, hart en handen

Welkom op de Rudolf Steiner School

Informatiemoment
Twee keer per schooljaar vindt een informatiemoment plaats. Tijdens een informatiemoment gaat een leerkracht met de intern begeleider of schoolleider dieper in op ons vrijeschoolonderwijs.
> Eerst volgende informatiemoment schooljaar ’23-’24 is nog niet bekend

Speelmiddag
Minstens vier keer per schooljaar vindt er op een vrijdagmiddag een speelmiddag plaats voor peuters/kleuters van wie de ouders interesse hebben in onze school. De kinderen kunnen spelen en ouders kunnen vragen stellen over de manier van ons onderwijs.
> Volgende speelmiddag is vrijdag 2 juni

Aanmeldingen

Aanmelding zij-instroom
Een aantal keer per jaar vermelden we of we plekken vrij hebben voor zij-instroom leerlingen.
Het eerstvolgende moment is op vrijdag 9 juni ‘23 9:00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wij vragen u om eerst één van onze informatiemomenten te bezoeken. Lees meer over het aanmelden

Kinderopvang Kristalkind
In onze school is ook de kinderopvang Kristalkind gevestigd.
Lees meer over Kristalkind op de website