Leren met hoofd, hart en handen

Welkom op de Rudolf Steiner School


Informatiemomenten

Twee keer per schooljaar vindt een informatiemoment plaats. Tijdens een informatiemoment gaat een leerkracht met de intern begeleider of schoolleider dieper in op ons vrijeschoolonderwijs.
schooljaar 2023-2024
> dinsdag 27 februari (20.00-21.30 uur)

Speelmiddagen

Meerdere keren per schooljaar vindt er op vrijdagmiddag een speelmiddag plaats voor peuters/kleuters van wie de ouders interesse hebben in onze school. De kinderen kunnen spelen en ouders kunnen vragen stellen over de manier van ons vrijeschoolonderwijs.
schooljaar 2023-2024
> vrijdag 12 april ’24 (15.00-16.00 uur)

Aanmeldingen

Aanmelding zij-instroom (kleuterbouw en leerjaar 1 t/m 6)
Een aantal keer per jaar vermelden we of we plekken vrij hebben voor zij-instroom leerlingen.
Het eerstvolgende moment is op:

vrijdag 15 maart ’24 – 9:00 uur
en maandag 18 maart 17:00 uur (voor instroom na de meivakantie)

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wij vragen u om eerst één van onze informatiemomenten te bezoeken. Lees meer over het aanmelden

Kinderopvang Kristalkind
In onze school is ook de kinderopvang Kristalkind gevestigd.
Lees meer over Kristalkind op de website