Home 9 Praktische Informatie 9 Schoolregels

Schoolregels

Samen vormen we de school

Het is belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. Samen met de kinderen hebben we afspraken gemaakt, zodat de school voor iedereen een veilige en fijne plek blijft. De schoolregels zijn te vinden in de schoolgids en komen jaarlijks in alle klassen opnieuw ter sprake zodat ze bij iedereen steeds onder de aandacht blijven.