Alle informatie op een rij

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een exemplaar van de schoolgids. Hierin vindt u informatie over het vrijeschoolonderwijs, de klassen, jaarfeesten, zorgondersteuning en schoolregels e.d. Maar ook praktische zaken als schooltijden, schoolvakanties en verlofaanvraag zijn hierin te vinden. Periodiek wordt deze herdrukt en aan alle ouders meegegeven. Naast de gedrukte schoolgids is deze ook te downloaden als pdf-file.
 

Vrije School Breda - Schoolgids
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.