Aanmelding nieuwe leerling

Iedere maand is er gelegenheid voor belangstellenden de Open Ochtend te bezoeken. U kunt tijdens een schooldag de klassen bezoeken, waarbij een ouder u meer vertelt over de visie en de achtergronden van ons onderwijs. Ook de directeur staat u te woord om vragen te beantwoorden. In dit eerste contact wordt aangegeven wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Voor nieuw aangemelde leerlingen geldt een aannameprocedure, aan de hand waarvan wordt bekeken of het kind kan worden toegelaten.

Aanname kleuters
Nieuwe kleuters zijn, na een oriënterend/aanname gesprek, welkom vanaf het moment dat zij vier jaar zijn geworden. Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen waarbij een rustdag nog nodig is. Zodra een kind 5 jaar is, is het leerplichtig en gaat een leerling alle dagen naar school. U kunt uw kind, nadat u zich voldoende over de school hebt geïnformeerd, aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier.

Aanname tussentijdse instroom
Ouders van tussentijds instromende leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een Open Ochtend. Vervolgens gaat de leerkracht met de ouders in gesprek en hoort graag de motivatie rondom de overstap naar de Rudolf Steiner School, om daarna -met instemming van de ouders- contact op te nemen met de huidige basisschool om informatie over deze leerling in te winnen. Hierna overlegt de leerkracht met de IB-er en als er geen belemmeringen vooraf zijn, volgt hierna het aanname-gesprek. Dit is een gesprek van ouders, leerling, leerkracht en IB-er. Eventueel wordt gekeken of het kind wordt uitgenodigd om een paar dagen in de klas mee te draaien. Soms is het nodig samen een overeenkomst op te stellen over bijvoorbeeld externe remedial teaching, bepaalde afspraken of eventuele andere externe ondersteuning en/of onderzoek.

.