Aanmelding nieuwe leerling

Aannameprocedure kleuterklas kind jonger dan 4 jaar
Zo’n 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt, zal een kleuterjuf contact opnemen en een afspraak voor een oudergesprek met jullie maken. De ontwikkeling van jullie kind wordt besproken en er worden praktische afspraken gemaakt.

Aannameprocedure kleuterklas/onderbouw kind ouder dan 4 jaar
Oudergesprek: De schoolleider of intern begeleider zal contact opnemen en een afspraak voor een (telefonisch) oudergesprek maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe en de motivatie voor de vrijeschool worden hierin besproken.
Contact huidige school: Voorafgaand aan de meeloopdagen wordt, alleen met toestemming van jullie als ouders, contact opgenomen met de huidige school. Het beeld van de school over de ontwikkeling van het kind en de leerresultaten geven belangrijke informatie. Zodoende kunnen wij inschatten of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind.
Meeloopdagen: Gedurende twee tot drie dagen komt het kind op bezoek in zijn nieuwe klas. Het kind kan zo kennismaken met de leerkracht, de toekomstige klas en het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht en intern begeleider krijgen een eerste indruk hoe het kind op de lesstof en zijn klasgenoten reageert.
Besluit:Op basis van de informatie uit het oudergesprek, de meeloodagen en van de huidige school, besluiten wij na intern overleg, het kind wel/niet aan te nemen.

Speelmiddag kleuterklas
Minstens vier keer per schooljaar vindt er op een vrijdagmiddag een speelmiddag plaats voor peuters/kleuters van wie de ouders interesse hebben in onze school. De kinderen kunnen spelen en ouders kunnen vragen stellen over de manier van ons onderwijs.

Informatieavond
Twee keer per schooljaar vindt een informatieavond plaats. Tijdens deze avond gaat een leerkracht met de intern begeleider of schoolleider dieper in op ons vrijeschoolonderwijs.