Periodeonderwijs maakt vrijeschoolonderwijs bijzonder

Kenmerkend voor de vrijeschool is het periodeonderwijs. De hoofdvakken taal, rekenen, aardrijkskunde, menskunde, geschiedenis e.d. worden door de eigen klassenleerkracht gegeven in periodes van drie à vier weken, elke eerste 1,5 uur van de ochtend. Zo wordt een sterke binding met het vak gecreëerd. De diverse domeinen van taal en rekenen worden wél verder geoefend in de oefenuren tijdens vaklestijd.

Rol van de leerkracht
Door zich intensief met de leerstof te verbinden, kan de leerkracht de leerstof met enthousiasme overbrengen. Zo worden het voorstellingsvermogen, de fantasie, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van een kind maximaal aangesproken. Voor taal, rekenen en het schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van ondersteunende methodes.

Vaklessen
Naast het periodeonderwijs volgen de kinderen ook vaklessen. De vaklessen bestaan uit: oefenuren taal en rekenen, vreemde talen, en vakken van kunstzinnig- praktische aard. De lessen worden gegeven door de klassenleerkracht of vakleerkracht.

De volgende vaklessen worden in onze school gegeven:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Engels
  • Schilderen
  • Vormtekenen
  • Muziek
  • Koorzang
  • Gymnastiek
  • Handvaardigheid
  • Handwerken
  • Houtbewerking
  • Tuinbouw
  • Euritmie
  • Religieuze oriëntatie

 

foto Dwezel

Dweezil Olislagers

Student pedagogiek in Den Bosch en oud-leerling van de Rudolf Steiner School. Daarna ook voorgezet vrijeschoolonderwijs gevolgd op het Michael College.

Van alle vaklessen vond ik vormtekenen en handwerken het leukste om te doen. Het precieze werken sprak me hierin heel erg aan. Ik vond het heerlijk om lekker te priegelen en secuur te werken. Dit was weer totaal anders dan bijvoorbeeld de lessen houtbewerking, waarbij je veel grover aan het werk bent. Leren rekenen was ook leuk; met de klas stampen en klappen om de tafels te leren. In mijn ogen toen heel normaal, maar totaal anders dan ik nu op mijn stagescholen tegenkom. Ik kan terugkijken op een ontzettend leuke tijd!

foto bas

Bas Coppens

12 jaar oud en leerling in klas 6 (groep 8) op de Rudolf Steiner School.

De Rudolf Steiner School vind ik een hele leuke school want je hebt er extra vakken zoals handwerken en houtbewerken. Je hebt ook een paar weken een periode zoals geschiedenis, rekenen, taal en toneel. Het is heel fijn want je kan je een tijd op iets focussen. Maar je krijgt ook nog gewoon andere vakken dan de periode.