Vertelstof creëert verbondenheid

Om een continue begeleiding mogelijk te maken blijven de kinderen gedurende drie leerjaren bij één of twee klassenleerkrachten (duobaan). De klas wisselt van leerkracht tussen de kleuterklas, klas 1 t/m 3 en klas 4 t/m 6. De leerlingen zitten in een homogene leeftijdsgroep.

Het dagelijkse verhaal van de leerkracht biedt kinderen de mogelijkheid zichzelf in hun ontwikkeling te herkennen en houdt hen als het ware een spiegel voor. Bovendien wordt door het rijke, gesproken woord de taalschat van de kinderen gevoed. Binnen de vertelstof van klas 1 t/m 6 wordt een duidelijke ontwikkelingslijn weergegeven. Vanuit de oerbeelden van sprookjes wordt door de jaren heen langzaam afgedaald naar de concrete werkelijkheid van deze wereld. Essentieel om ‘door de tijd’ ook verbonden te zijn met culturen die onze cultuur en tijdgeest voor een belangrijk deel bepaald hebben.

 

 

foto Erik

Erik de Looff

Pedagogisch medewerker jeugdhulp. Oud-vrijeschoolleerling van zowel basis- als het voortgezet onderwijs en ouder van drie leerlingen op de Rudolf Steiner School.

Voor mij als ouder zijn jaarfeesten inmiddels vaste en onmisbare momenten in het schooljaar. Het geeft ritme aan het schooljaar en laat mijn kinderen, maar ook ons als gezin stilstaan bij veranderde seizoenen en bekende en minder bekendere jaarfeesten.
Voorop staat hier het bewustzijn en de verbinding met je omgeving op een bepaald moment van het jaar. Elk feest op zijn eigen manier, maar altijd is het een leuk, vrolijk en sfeervol samenzijn met ouders en kinderen. 

foto vic

Vic den Draak

11 jaar oud en leerling in klas 6 (groep 8) op de Rudolf Steiner School.

Wat ik van de school vind? De Rudolf Steiner School vind ik een hele leuke school. Ik vind het fijn dat de school zo goed mogelijk je probeert te helpen. Ze blijven opnieuw proberen tot dat het lukt. Er zijn leuke creatieve vakken zoals handwerken en houtbewerken in de klas soms schilderen of een moeilijke opdracht maken met papier.