Vlot met vulpen én muis

Ook in in ons vrijeschoolonderwijs spelen computers een rol. We zijn echter van mening dat leerlingen in de basisschoolleeftijd zich de stof vooral eigen moeten maken via het enthousiasme van de leerkracht. Vanaf de eerste klas worden in beperkte mate computers ingezet op school.

Daarbij gaat het vooral om de toegevoegde waarde van de computer voor ons onderwijs. Deze ligt in het gebruik van software op taal- en rekengebied en ook als tekstverwerker, informatiebron en communicatiemiddel. De computer kan een hulp zijn voor leerlingen die remedial teaching krijgen. Ook voor dyslectische leerlingen worden computers als hulpmiddel ingezet.