Meerwaarde kunstzinnige ontwikkeling

Binnen de vrijeschool wordt veel waarde gehecht aan creatieve ontwikkeling. De belangrijkste kunstzinnige vakken welke door de jaren heen gegeven worden zijn tekenen, schilderen, handwerken, vormtekenen, handenarbeid en muziek. Vanaf de vijfde klas komt daar ook houtbewerking bij. De kunstzinnige lessen worden gegeven door de eigen leerkracht of door een vakleerkracht.

Vormtekenen & houtbewerken
Bij het vormtekenen gaat het niet alleen om het visuele beeld van de vormen, maar ook het voelen van de vormen. Telkens ondernemen we een zoektocht naar de vorm en vinden we de moed om deze zelf op papier te zetten. Het vormtekenen spoort het voorstellen en het denken aan. Daarnaast verzorgt het vormtekenen ook de fantasiekracht, zodat deze het voorstellen en denken levendig maakt. Na het beleven en het op papier zetten van de vorm gaan de leerlingen in de jaren die volgen aan de slag met symmetrie, het spiegelen en het verder uitdenken van nieuwe vormen.

In klas 5 (groep 7) snijden we. Met takken uit de natuur (bij voorkeur lindetakken) oefenen we het snijden bij het maken van een eenvoudig voorwerp als een briefopener. In klas 6 (groep 8) gaan we gutsen. Uit een echt stuk goed gedroogd lindehout maken we een schaal. Dit is een groter werkstuk dat uitdaging vraagt. De techniek van het gutsen wordt geleerd. Zo ook het hanteren van hamer, zaag, rasp en soms blokschaaf.