Een getuigschrift vertelt meer over uw kind

Vanaf de eerste tot en met de zesde klas wordt het schooljaar afgesloten met de uitreiking van het getuigschrift. Dit getuigschrift neemt de plaats in van het rapport. Het omvat een deel voor het kind en een deel voor de ouders. Het ouderdeel bestaat uit een verslag over de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind in het afgelopen schooljaar.

Ook de vorderingen in het periodeonderwijs en de vaklessen worden hierin beschreven. Het deel voor het kind is een verhaal of een gedicht, dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind op dat moment. Hierin krijgt iedere kind individueel een beeld mee als ontwikkelingsmotief voor het volgende jaar.