Bosklas biedt kansen tot ontwikkeling

Met onze kleuters gaan wij elke week een dag naar het bos. Met deze bosdag stimuleren wij hun fantasiekrachten en het leren waarnemen van de wereld om hen heen. Een dag in het bos stimuleert een betere balans tussen denken, voelen en willen.

Vandaag zijn wij te gast,
in het groene toverbos,
Vandaag zijn wij te gast,
en lopen op het mos.

Wij groeten dwergen, elfen, bomen,
gaan onder de grote hemel dromen.
Wij zullen klauteren, rennen, springen
en liederen voor de dieren zingen.
Wij zullen behoeden het geheim,
om samen in het bos te zijn.

De bosdag bevordert de grove en de fijne motoriek. Een kind heeft een natuurlijke bewegingsdrang en deze moet voldoende stimulans krijgen als voorwaarde voor het leren. In het bos kunnen de kinderen rennen, klimmen, huppelen, balanceren, graven, klauteren en schommelen. Hiermee komen zij thuis in hun lichaam en leren ze hun bewegingen te coördineren, hun krachten te doseren en hun evenwichtszin te stimuleren. Het bos geeft kinderen een zintuiglijke prikkeling. Zij ervaren de jaargetijden en spelen met natuurlijke materialen. Ze luisteren naar de stilte en kunnen de geluiden rangschikken. Ze spelen met zand en water, nemen geuren waar en ze voelen wind, zon en kou.

Zeker in het bos hebben de kinderen elkaar nodig en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden. Ze helpen elkaar, aanvaarden de regels en wisselen praktische oplossingen met elkaar uit voor een probleem, bijvoorbeeld bij het bouwen van een hut. Dit versterkt het groepsgevoel en de kinderen ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden.

De kinderen spelen zonder speelgoed, maar maken gebruik van het materiaal in het bos. Ze ontwikkelen hun fantasiekrachten, leren omgaan met natuurlijke struikelblokken en ervaren hun grenzen. Kinderen willen leren aan de waarheid; aan dat wat echt is. Elk jong kind in het bos wordt geraakt door de taal en de stemming die er heerst. Verwondering, belangstelling en bewondering worden gewekt, het contact met de aarde, de planten, kleine levende wezens stimuleren het kind om liefdevol om te gaan met de natuur in het nu en voor de toekomst.

Ook de leerlingen van de klassen 1 tot en met 3 hebben bosdagen. Deze vinden niet wekelijks, maar een aantal keer per jaar plaats.