Sociaal culturele initiatieven

De Rudolf Steiner School kenmerkt zich door een veelheid aan culturele activiteiten. Deels zijn deze ingebed in het onderwijs, deels ontstaan deze op initiatief van ouders/vrijwilligers. Deze initiatieven maken geen deel uit van de formele schoolorganisatie, maar zijn er wel nauw mee verbonden.

Denk hierbij aan de organisatie van lezingen, cursussen en informatieavonden over verschillende thema’s, de jaarlijkse Lentemarkt met muziek, spel en toneel, maar ook aan de ouderbibliotheek met boeken over antroposofie, opvoeding en onderwijs. Verder zijn er muzikale activiteiten waaronder het ouder- en vriendenkoor Con Anima en is er Djembee les voor zowel ouders als leerlingen.