Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De Rudolf Steiner School is een actieve school met vele jaarfeesten die gevierd worden op andere locaties, periodes met diverse uitstapjes en bijzondere activiteiten op locaties zoals schoolkamp en schoolreisjes. Dit betekent dat er veel momenten zijn waarop wij ons bewust moeten zijn van de manier en de mogelijkheid waarop de dingen geregeld worden. Daar waar dat nodig is, wordt uw toestemming gevraagd voor deelname van de leerlingen aan deze activiteiten, zodat de verantwoordelijkheid voor die activiteit en uw deelname daarin ook duidelijk is.

Verkeersveiligheid
In ieders belang hechten wij veel waarde aan veiligheid rond de school. Maakt u met de auto gebruik van de Kiss & Ride zone naast de school, zodat de verkeersveiligheid rond het halen en brengen van de kinderen veilig verloopt. Voor fietsers is een royale fietsenstalling op het schoolplein.