Ouders maken vrijeschoolonderwijs mogelijk

Om het vrijeschoolonderwijs voor ieder kind mogelijk te maken, wordt aan alle ouders een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd: de exploitatiebijdrage. Daarvan worden onkosten gedekt die buiten de reguliere subsidies vallen. De ouderbijdrage wordt vastgesteld en geïnd door de Oudervereniging Rudolf Steiner School, de hoogte van deze bedragen vindt u in de jaarkalender. De directie van de school vraagt naar aanleiding van de begroting een bedrag aan de Oudervereniging.

Naast de speciale leermiddelen die wij op school gebruiken, worden hier ook de jaarfeesten, uitstapjes, schoolreisjes en het kamp van betaald. Ook tuinbouw, de lessen euritmie, handwerken en houtbewerking worden hieruit bekostigd. Buiten dit jaarlijkse bedrag worden door het jaar heen geen bijdragen gevraagd.

Vrijwillig
We gaan ervan uit, dat ouders die kiezen voor het vrijeschoolonderwijs, onze school naar vermogen willen ondersteunen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waarbij de oudervereniging jaarlijks aan alle ouders vraagt hun bijdrage te bevestigen op het daartoe bestemde formulier. Hierop kan de hoogte van de bijdrage indien noodzakelijk aangepast worden.
Aanmelding van een leerling houdt in dat men in principe akkoord gaat met deze vrijwillige ouderbijdrage. Ouders zijn tevens bij inschrijving lid van de oudervereniging.