Downloads

Inspectieraport
Eind 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Rudolf Steiner School bezocht. De conclusies zijn zeer positief. Het samenvattend oordeel van de inspectie luidt als volgt.
“De centrale onderzoeksvraag luidt: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Wij beantwoorden beide delen van de onderzoeksvraag met een volmondig 'ja'." Download het onderstaande document om het volledige rapport te bekijken.
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.

Uitstroomgegevens vervolgonderwijs
Na de 6e klas gaan leerlingen hun eigen weg. Leerlingen van de vrijeschool worden vaak gezien als zelfstandig en sociaal. Ze vinden prima aansluiting en behalen veelal goede resultaten. Download onderstaand document om de uitstroomgegevens van de laatste jaren te bekijken.
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.

Toetsresultaten
De klassenleraar in klas 6 heeft op basis van het leerlingvolgsysteem en de verplichte eindtoets een duidelijk beeld van passend vervolgonderwijs voor elke leerling. Download onderstaand document om de Cito-toetsresultaten van de laatste jaren te bekijken.
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.

Vrije School Breda - Jaarverslag 2021 inclusief controleverklaring
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.