Schoolleider coördineert

De schoolleiding ziet toe en geeft structuur aan alle processen. Het toezichthoudend bestuur mandateert de integraal verantwoordelijke schoolleider middels het managementstatuut. In het aansturen van de organisatie zijn vijf domeinen te onderscheiden: algemene zaken, onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. De schoolleider is coördinator van alle domeinen. Op bepaalde vlakken kan deze de verantwoordelijkheid delegeren aan taakfunctionarissen. Zij hebben tot taak de schoolleiding te ondersteunen.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van de school is in handen van directeur/schoolleider, Sandrine Busch. Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.
In de school zijn enkele coördinatoren werkzaam. Voor de kleuterklassen, voor klas 1 t/m 3, voor klas 4 t/m 6 en voor de zorg.