Oudervereniging organiseert

De oudervereniging bestaat uit ouders die zich op vrijwillige basis bezighouden met het organiseren van activiteiten rond de school. Daarnaast fungeren zij als klankbord voor alle ouders en dragen zij ideeën aan in gesprek met de schoolleiding. Verder houden zij zich bezig met het innen en bewaring van de vrijwillige ouderbijdrage.