Ondersteuningsteam begeleidt

Op de Rudolf Steiner School is ter ondersteuning van de leerlingen en leerkrachten een speciaal ondersteuningsteam werkzaam. Het ondersteuningsteam bestaat uit een Intern Begeleider, een remedial teacher, een leerkrachtondersteuner en een begeleider van leerlingen met een onderwijsarrangement. Er wordt structureel samengewerkt met diverse externe organisaties.

Extra zorg
De extra zorg die leerlingen nodig hebben kan de volgende gebieden bestrijken:

●  het cognitieve gebied: bijvoorbeeld leesproblemen;
●  het gevoelsmatige, ook sociaal-emotionele gebied: bijvoorbeeld agressiviteit of faalangst;
●  het motorische gebied: bijvoorbeeld kinderen met schrijfproblemen.