Medezeggenschapsraad adviseert

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging bestaande uit, en gekozen door, medewerkers en ouders van de Rudolf Steiner School. De raad wordt op dit moment vertegenwoordigd door zes personen, drie medewerkers en drie ouders.

De medezeggenschapsraad ontleent haar rechten jegens de schoolleider en bestuur aan de wet medezeggenschap onderwijs en is vanuit die hoedanigheid bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school. De raad communiceert met haar achterban op basis van een door de medezeggenschapsraad opgesteld communicatieplan. Volgens het vastgestelde reglement, waarin taken en bevoegdheden vastgelegd zijn, geeft de medezeggenschapsraad advies, dan wel instemming aan beleidsvoorstellen en ontwikkelingsplannen.

foto Jetze

Jetze van der Ham

Werkzaam als programmamanager. Ouder van twee leerlingen op de Rudolf Steiner School.

De Medezeggenschapsraad richt zich op het beleid van de school. We besluiten en denken mee over de keuzes die binnen de school worden gemaakt; zowel de visie voor meerdere jaren als de begroting voor het volgende jaar komen aan bod. In de Medezeggenschapsraad werken ouders en personeel samen aan een warme en robuuste school. 

foto Henk

Henk Wanders

Natuurwijzer bij stichting Natuurwijs. Ouder van één leerling op de Rudolf Steiner School.

Opvoeden en onderwijzen doe je samen; als ouders, met je familie, met de buren, je vrienden, je collega's èn als scholengemeenschap. Samen! Samen met andere ouders en personeel wil ik graag een goede bijdrage leveren aan de Rudolf Steiner School en zorg dragen voor een veilige, warme, groene en daarmee een bloeiende basisschool.