Handige links

Links voor ouders
• Antroposofie en het Kind
Een forum voor ouders, leerkrachten, oppasouders, en/of grootouders die de opvoeding van hun kinderen vanuit de antroposofische visie benaderen.

• Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

• Kristalkind
Kristalkind is een antroposofische peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een organisatie voor buitenschoolse opvang; beide gevestigd in hetzelfde gebouw als de Rudolf Steiner School.

• Vrijeschool Pabo
De pabo van Hogeschool Leiden leidt studenten op tot leraar in het basisonderwijs, specifiek voor het vrijeschoolonderwijs.

• Michaël College
De enige aanbieder van voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo (g/tl) in de regio West-Brabant.

• Onderwijsstartpagina
Op de Onderwijsstartpagina vindt u links naar alle mogelijke vormen van onderwijs en naar onderwijsgerelateerde organisaties.

• Regionaal samenwerkingsverband Breda en omstreken
Elke basisschoolleerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige kinderen nodig hebben. Om dat te realiseren werken de basisscholen, schoolbesturen en de betrokken instellingen in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

• Vereniging van vrijescholen
Deze Vereniging verenigt instellingen voor opvoeding (kinderopvang) en onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs.

• Vrijeschoolliederen
Het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland. Een website waar je nieuwe liederen kunt zoeken, bekende vrijeschoolliedjes kunt vinden, de liedjes kunt beluisteren, en teksten en bladmuziek kunt downloaden.

• BVS-schooladvies
BVS-schooladvies (statutair de Begeleidingsdienst voor vrijescholen), gevestigd in Utrecht, is een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs. Zij levert diensten aan scholen door het hele land.

Links voor kinderen
• Jeugdbieb
Een verzameling links naar informatieve websites die voor kinderen bruikbaar (voor presentaties) en interessant of zomaar alleen leuk zijn.

• Nieuwe Veste
Hét centrum voor de amateurkunst in Breda.