Leerlingen vormen eigen mening

Kinderen hebben, net als volwassenen, recht op hun eigen inbreng. Ze mogen verwachten dat anderen hun mening serieus nemen als het gaat over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Door middel van participatie wordt onze leerlingen naar hun mening gevraagd en krijgt hun mening een plaats binnen het beleid. Met als voordeel dat kinderen zich gewaardeerd voelen en zicht krijgen op de afspraken op school.