Taakverdeling leerkrachten

De schoolleiding ontwikkelt het pedagogisch en onderwijsinhoudelijk beleid in samenspraak met de leerkrachten. Om de dynamiek en ontwikkeling van het team te waarborgen is gekozen voor een systeem van taakverdeling.

Dit houdt in dat aan bepaalde leerkrachten bepaalde regeltaken worden toegewezen. De schoolleiding en/of taakfunctionarissen ondersteunen de leerkrachten bij de uitoefening van hun taak. De betreffende leerkrachten leggen aan de schoolleiding verantwoording af over de door hen uitgeoefende taak en de door hen gerealiseerde resultaten.