Samenwerking met ketenpartners

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden. De Rudolf Steiner School werkt structureel samen met onderstaande organisaties:

• collegiale consultatiegever van het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Breda;
• externe leerlingadviseur van het Begeleidingsdienst Vrije Scholen (BVS schooladvies);
• consulatiegevers vanuit Flexinos (REC 3) en KECC (REC 4);
• centrum voor jeugd en gezin (CJG);
• gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Daarnaast is er een netwerk voor de directeur en de intern begeleider waarin diverse basisscholen en Speciaal Basis Onderwijs scholen participeren. Voor leerlingen waar preventief een begeleidingstraject voor wordt aangevraagd, wordt gebruik gemaakt van de samenwerking van Regionaal SamenwerkingsVerband Breda (RSV). Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe ‘één kind, één plan’. Dit houdt in dat de school samenwerkt met andere hulpverleners rond het kind en het gezin. Daarmee proberen we te voorkomen dat we langs elkaar heen werken.