Passend onderwijs

Passend Onderwijs vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden. Maar ook waar zij hun grenzen trekken en op welk moment ze verwijzen naar andere onderwijsvormen. Hoewel schoolpopulaties van jaar tot jaar kunnen veranderen, is het van belang dat de school bewust kiest voor een eigen schoolprofiel, passend bij de ambities van de school.

De positie van de Rudolf Steiner School
De Rudolf Steiner School kan vanuit overtuiging vele leerlingen met uiteenlopende speciale onderwijsbehoeften (leer-, gedrags- en fysieke behoeften) aan. Er worden voortdurend teaminspanningen geleverd om de speciale onderwijsbehoeften up-to-date te houden. Er is substantiële formatie om klassenleerkrachten bij te staan. Een deel van de leerkrachten is extra getraind in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Alleen bij uitzonderlijke onderwijsbehoeften van leerlingen loopt de school tegen haar grenzen aan. Resultaat: de school is in staat om de helft tot driekwart van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften passende speciale onderwijsondersteuning te bieden.
Op het moment dat een leerling in zijn gedrag of fysiek niet zelfstandig kan functioneren zal een kind niet op onze school geplaatst kunnen worden. De mogelijkheden tot plaatsing worden met u besproken in een oriënterend gesprek. De stappen van de aannameprocedure, waar het oriënterend gesprek onderdeel van is, kunt u lezen in de schoolgids.