•  
 •  
 •  
 •  
   

Denken, voelen, willen en doen

Werken vanuit een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs sluit naadloos aan bij de diverse ontwikkelingsfasen van de kinderen. Met deze sterk onderscheidende werkwijze bieden we leerlingen de mogelijkheid te experimenteren met verschillende vormen van leren, door een beroep te doen op zowel hun cognitieve als creatieve en fysieke mogelijkheden.

eigen fantasieZo kunnen kinderen zich optimaal verbinden en de leerstof op deze manier eigen maken. Er is maximale aandacht voor sociale vorming en respectvol met elkaar omgaan. 

Rudolf Steiner School
volop in beweging

 • Ervaringsgericht basisonderwijs
 • Veilige en inspirerende leeromgeving
 • Specifiek kleuteronderwijs / bosklas
 • Eigentijdse visie op vrijeschoolonderwijs
 • Ieder kind wordt gezien
 • Ruime aandacht voor sociale vorming
 • Kansrijk in het voortgezet onderwijs
buitenspel
Welkom
Phone

 

Wat zeggen ouders?

 
foto marianne

Marianne Janson

Zelfstandig ondernemer. Ouder van twee leerlingen op de Rudolf Steiner School.

Ik merk dat mijn kinderen de Rudolf Steiner School op meerdere ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Er is aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat mijn kinderen nieuwsgierig de wereld in kijken. Ik zie ook dat er in de klassen echt gekeken wordt naar wat er past bij de emotionele ontwikkeling van het kind.

foto johan

Johan Olislagers

Werkzaam in reclame/communicatie. Vader van twee studerende oud- vrijeschool leerlingen.

Het periodieke getuigschrift was voor mij een nieuwe ervaring: een zorgvuldig samengesteld document met een deel voor de ouders en een deel voor het kind. Inhoudelijk heel herkenbaar en steeds bijzonder om te lezen. De groei en ontwikkelingen van je kind zo mooi en herkenbaar omschreven, daar kan geen ‘rapportpunt’ tegenop! 

 

 

 

Rudolf Steiner School
Minckelersstraat 27
4816 AD Breda
T 076 57 13 646
E info@vrijeschoolbreda.nl