Peuters gaan op ontdekking

Vanaf twee jaar zijn jonge kinderen welkom op de peutergroep. Rondom die leeftijd gaan kinderen onderscheid maken tussen zichzelf en de rest van de wereld. Dat gebeurt onder leiding van peuterjuffies in een geborgen omgeving met maximaal zestien kinderen, waarin kinderen in hun spel de wereld nabootsen.
De zintuigen van een peuter spelen een belangrijke rol bij deze ontdekkingstocht. Het speelgoed in de peutergroep is van eenvoudig natuurlijk materiaal en de fantasie van de kinderen wordt extra aangesproken door de weinig vaste vormen..

Kristalkind Kinderopvang
Kristalkind biedt een antroposofische peutergroep waarin kinderen van 2 tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn de peuters welkom van 08.30 uur tot 12.45 uur. Kristalkind peutergroep bevindt zich in een uiterst verfijnde omgeving waarin het jonge kind in rust, ritme en ruimte de wereld om zich heen mag ontdekken. We volgen de natuur, de seizoenen en de jaarfeesten. Ritme is belangrijk om gezond en vitaal te worden en te blijven. Jaarfeesten zijn momenten van bijzondere aandacht en verbinding met de natuur, met de mensen om je heen en zelfs met je oorsprong en je toekomst. Door het vieren van de feesten wordt het gevoelsleven van het kind versterkt. Bij ieder jaarfeest hoort een creatief sfeerbeeld, versiering, spel, liedjes, versjes en verhalen. Wat zich buiten afspeelt is altijd weer voelbaar binnen.

Ontstaansgeschiedenis
De peutergroep is jaren geleden onstaan op initiatief van uiterst toegewijde ouders die een warme, veilige op antroposofie gestoelde speelruimte voor hun peuters beoogden. In 2008 heeft Kristalkind (voorheen het Draakje)  de peutergroep opgenomen in de organisatie. Kristalkind kinderopvang is een zelfstandige ondernemening die organisatorisch niet verbonden is aan de Rudolf Steiner School Breda. Wel onderhouden we een samenwerking met elkaar als het gaat om pedagogiek, antroposofie, gebruik van ruimten en doorstroom van peuters naar de kleuterklassen.

Meer informatie over ons en/of het maken van een afspraak bij de peutergroep kan via www.kristalkind.nl